Hændelsforløb


Beskriv hændelsesforløb, inkl. hjælp ydet af andre før vores ankomst