Brandsikker rådgivning

Vidste du.... 82% af vores kunder oplever en årlig besparelse på deres brand- og førstehjælpsudstyr i forhold til deres tidligere leverandør...

Brandsikkerhed og beredskabsplanlægning er et af vores hjertebørn, og vi har igennem de sidste 10 år bidraget til øget sikkerhed på virksomheder over hele landet. 

Brandteknik
Vi har stor erfaring i bestykning af brandmateriel på virksomheder, og tager altid udgangspunkt i virksomhedens daglige drift og procedurer, mens DBI’s vejledninger og relevant lovgivning også inddrages aktivt i bestykningsprocessen

Beredskabsplan
I tilfælde af en kritisk hændelse på virksomheden, er medarbejderens handlinger i de første minutter kritisk afgørende for det endelige resultat, og med en solid og gennemarbejdet beredskabsplan, sikrer vi at virksomhedens medarbejdere hurtigt og effektivt handler forebyggende og afhjælpende i alle aspekter af hændelsen