[Covid19 | Corona] og Førstehjælpskurser

Dansk Førstehjælpsråd har d. 8 juni 2020 åbnet op for at der må deltage op til 16 personer på førstehjælpskurser, igen – under visse forudsætninger. 

Vi vægter hygiejne højt, og overholder naturligvis afstandskrav, og sørger for at der er hånddesinfektion til rådighed til alle kursister. 

Dansk Førstehjælpsråd skriver på Deres hjemmeside: 

“Grundet den politiske aftale om genåbningen af Danmark, bortfalder den midlertidige begrænsning på 9 kursister fra dags dato.
Der henvises nu blot til Dansk Førstehjælpsråds generelle deltagerantal som er nævnt i uddannelsesplanerne

Der fastholdes dog stadig et krav om 4 m2 gulvplads pr. elev i kursuslokalerne. Dette skyldes at et førstehjælpskursus ikke er en siddende aktivitet.

Der skal stadig holdes høj hygiejne, det er dog angivet, at den øgede hygiejne ikke må påvirke gennemførelsen af kurset i væsentlig grad ved, for eksempel, at tage tid fra kompetencemålene eller de praktiske øvelser. I stedet bør instruktøren overveje, om kurset skal gennemføres med færre deltagere.
Det er dog op til instruktøren at vurdere om der skal være færre deltagere eller man på anden måde kan opretholde de øgede hygiejnekrav.

Punktet om at personer i særlige ikke måtte deltage på kurserne eller være instruktør er nu ændret. Vi anbefaler nu, at man konsulterer Sundhedsstyrelsens retningslinjer og selv vurderer om det er forsvarligt at deltage.”

Dansk Førstehjælpsråd, 08. juni 2020

Læs pressemeddelelsen ved at klikke her

Læs guidelines ved at klikke her

Vi vil opdatere vores guidelines og udsende et nyt nyhedsbrev når disse er udarbejdet færdig. Indtil da følger vi det skrevne i Dansk Førstehjælpsåds guidelines. 

Har du spørgsmål til afholdelsen af kurser, er du velkommen til at kontakte os på telefon 25 77 25 00 eller på mail: Info@brandabc.dk