BRANDABC Beredskab

Loading

BRANDABC Beredskab

Kurser og uddannelse

cropped-aeds_3-2_v2-p323p8x3ue5kbaoptove0c9dqbxaab8ik0ymcessjs.png

Med et instruktørkorps, der har bred erfaring fra beredskabssektoren, sundhedsvæsnet og forsvaret tilbyder vi jordnære kurser i genoplivning og brug af hjertestarter, eller avancerede moduler i håndtering af traumepatienter. Vi sammensætter gerne en kursuspakke på baggrund af jeres ønsker og behov, eller i kan vælge en af vores standardløsninger nedenfor 

Genoplivning (4 Timer)

Basiskursus i genoplivning, brug af hjertestarter og håndtering af akutte livstruende tilstande. Dette kursus opfylder indholdskrav fra Dansk Førstehjælpsråd, men BRANDABC udsteder ikke beviser fra DFR

Hjerteløber (6 Timer)

Med udgangspunkt i hjerteløberkonceptet har vi sammensat et kursus der udover genoplivning, sætter fokus på de andre aspekter af hjerteløber-hvervet.

Håndtering af tilskadekomne (20 Timer)

Kurset tager afsæt i brand/beredskabsmandens samarbejde med ambulancetjenesten i hverdagen og i situationer med mange tilskadekomne. Kurset udvider specielt deltagerens kompetence på anvendelse af udstyr, og i mindre grad kursistens viden omkring behandling af tilskadekomne. Kurset er velegnet som assistent kursus i præhospitale organisationer

Nødbehandler (120 Timer)

Kurset giver deltgeren viden om og færdigheder til at håndtere den akut syge og tilskadekomne patient, alene eller i samarbejde med en makker. **Kurset lærer dig færdigheder det kræver lægelig delegation at anvende**

Brandkursus (3 Timer)

Alle brande, starter i det små og med enkle midler kan vi forebygge udviklingen til store og ødelæggende brande. På dette kursus lærer du at reagere rigtigt når der pludselig opstår brand. Du lærer at slukke brande med de almindelige håndildslukkere, men også at vurdere hvornår du ikke kan slukke. **Kurset indeholder øvelser med rigtig ild**

Brandkursus (6 Timer)

Du lærer på dette kursus at risiko vurdere din arbejdsplads, og træffe foranstaltninger til at undgå brand. Alt sammen mens du også lærer at håndtere brand hvis det opstår, både med brandslukkere eller ved at iværksætte evakuering.

Førstehjælp & Brand (6 Timer)

Kurset er opdelt med 4 timers førstehjælp, samt 2 timers brandkursus. Som udgangspunkt udgør førstehjælpskurset samme modul som du finder ovenfor under genoplivning

Førstehjælp & Brand (8 Timer)

Kurset er opdelt med 4 timers førstehjælp, samt 2 timers brandkursus. Som udgangspunkt udgør førstehjælpskurset samme modul som du finder ovenfor under genoplivning, samt 2 timers specialtilrettelagt førstehjælp hvor indholdet aftales med jer forud for kurset

Kurser
Afkrydsningsfelter