Handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser er gældende for enhver handel mellem BRANDABC Beredskab og Brandteknik ApS og enhver kunde, hvadenten der er tale om virksomheder (B2B) eller privatpersoner (B2C). I nogle tilfælde er Dansk lovgivning ufravigelig, og her viger disse betingelser for dansk ret. 

 1. Indgåelse af aftale 
  Enhver aftale indgåes mellem kunden og BRANDABC Beredskab og Brandteknik ApS. 
  En aftale anses for indgået når kunden modtager ordrebekræftelse fra BRANDABC, eller når betaling er gennemført (For B2C Kunder). 
 2. Levering sker på det aftale tidspunkt, og levering anses for sket når varen er overdraget til transportør, hvadenten denne måtte være national såvel som international. 
  Forsinkelser i leveringen som skyldes transportøren kan ikke danne grundlag for reklamation overfor BRANDABC. Såfremt varen stilles af transportør uden kvittering, sker dette altid for modtagerens fulde risiko og ansvar. 
 3. Betaling: 
  B2B: Forudbetaling eller 8 dages netto efter nærmere aftale 
  B2C: Forudbetaling, inden ordren igangsættes 
  Foreninger, Personligt ejede virksomheder: Samme betingelser som B2C
 4. Reklamation
  Reklamation skal ske snarest muligt, uden unødigt ophold og senest 5 dage efter varen er modtaget. 
  Ved levering af større partier, er det leverede at anse som korrekt ved +/- 10% (Differencen kan ved dokumenteret mangel krediteres). 
  Reklamationer der kommer efter de 5 hverdage kan behandles, men BRANDABC er berettiget til at afvise reklamationen med henvisning til den langsomme reklamationstid. 
 5. Ansvarspådragelse
  På intet tidspunkt kan BRANDABC gøres ansvarlig overfor kunden, eller 3. mand med et større engagement end den indgåede aftale og den forpligtelse til levering der ligger heri. BRANDABC kan aldrig gøres økonomisk ansvarlig for konsekvenser af manglende eller forkert leverance. 
 6. Uenigheder
  Enhver tvist, parterne imellem skal forsøges løses ved mægling, før yderligere skridt kan iværksættes. Dog kan tvister vedrørede manglende betalinger, sendes direkte til fogedretten efter 1. påmindelse. Alle tvivster der skal løses retsligt, skal løses ved retten i Herning med mindre dansk lov kræver ander. 
 7. Ikrafttræden
  Disse betingelser træder i kraft d. 1. Marts 2022 og er en integereret del af alle aftaler ingået af BRANDABC. Aftalen kan KUN afviges skriftligt, inden aftalens indgåelse.