Frivillig nødbehandler

Som nødbehandler er du rygraden i vores eventberedskab, og skal håndtere både tilskadekomst, sygdomme og andre pludseligt opstående hændelser i forbindelse med events og arrangementer. Du modtager en bred uddannelse, hvor du lærer at at vurdere og håndtere både almindeligt forekomne sygdomme og skader, samt særligt alvorligt sårede eller syge patienter. Uddannelsen er målrettet samme teknikker og behandlingsfaglige tiltag som udføres i ambulancetjenesten. 

Du lærer også at håndtere medicin, og selvstændigt administrere dette som en del af behandlingen

Du lærer også at samarbejde med både regionens ambulancefolk, politiet og brandvæsnet og bliver en værdifuld brik i håndteringen af mere eller mindre komplekse beredskabshændelser. 

Mange af vores nødbehandlere bruger uddannelsen og erfaringen til at afklare om en videre karriere indenfor beredskabet er den vej de skal gå – andre ser det som en meningsfuld hobby.