Jordbrugets Uddannelsescenter

Undervisning i førstehjælp og brandbekæmpelse